موضوعات = استراتژیک
بررسی رابطه بین چرخه عمر و اجتناب از مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 36-53

یزدان رستمی؛ الهام سعادت نیا؛ محسن علی اکبری؛ نوید نادری


مدیریت سرمایه گذاری بر روی انرژی های تجدید پذیر

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 54-71

سید کامران یگانگی؛ محمد رضا قاسم لو


نقش مدیریت درآمدها در مدیریت ازدواج

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 88-94

فاطمه زارع مویدی


تأمین مالی جمعی در خیریه‌ها؛ نگاهی به کنش‌های خیرخواهانة جامعة ایرانی از منظر یک پیمایش آنلاین

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 12-22

مجید ولی‌محمدی؛ علیرضا اسکندری نژاد


مطالعه نقش داستان سرایی در بازاریابی دیجیتال

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 38-49

ارکیده حامدی؛ حسن غلامی


نقش حراست شهرداری ها در کاهش رفتارهای انحرافی ضدتولید

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 100-111

مسعود نعمت الهی


بررسی تاثیر امنیت درک شده بر اعتماد الکترونیک و قصد استفاده عملیاتی با نقش میانجی نگرش استفاده و قصد رفتاری

دوره 2، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 21-36

سیده معصومه غمخواری؛ فاطمه سعیدی راد؛ سید هادی جعفرآبادی


مروری سیستماتیک بر ارز دیجیتال: پیش بینی آینده ی بیت‌کوین در سال 2022

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1-14

محمد امین ترابی؛ بابک پاطوقی