کلیدواژه‌ها = وفاداری به برند
مروری بر مفاهیم وفاداری به برند در ادبیات بازاریابی

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 8-22

کیمیا حسنوند