کلیدواژه‌ها = بازاریابی
جایگاه علوم شناختی در بازاریابی و صنعت

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 82-94

محمود کیوان بنه کهل


بررسی تاثیر فضای مجازی بر بازاریابی و تبلیغات (شرکت موتورسازی کویر)

دوره 2، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 256-268

سید فخرالدین طاهرزاده موسویان


مروری بر انواع خدمات بانکی با رویکرد شبکه های اجتماعی

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 99-105

محمد مهدیه


مطالعه نقش داستان‌سرایی در بازاریابی دیجیتال

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 38-49

ارکیده حامدی؛ حسن غلامی


مطالعه بازاریابی عصبی با رویکرد مروری

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 10-27

مصطفی باسره


تاثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 82-100

سحر سعیدی نسب


ارتباطات یکپارچه بازاریابی با رویکرد مروری

دوره 1، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 144-153

هاناسادات میرفلاح


شناسایی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف فضای مجازی بر بازاریابی و تبلیغات مورد مطالعه (شرکت خودرو سازی سایپا)

دوره 1، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 49-62

حامد باقری توستانی؛ عباس فروردین پور؛ محمدنبی نجفی‌اندرور